ร้านค้า / อาหารและเครื่องดื่ม / นมมูร่าห์ (รสธรรมชาติ)

นมมูร่าห์ (รสธรรมชาติ)

40 บาท

นมที่ได้จากควายสายพันธ์แม่น้ำ เลี้ยงไว้สำหรับรีดนมโดยเฉพาะ ปริมาณน้ำนมที่ได้จะน้อยกว่านมวัว แต่มีความเข้มข้นสูงมากกว่า